=

اطلاعات تماس

کیسه بافی اصفهان
اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، خیابان شیخ بهایی، پلاک 410
(031) 4564 4112-5
(031) 4564 2991
شاهین هشت بهشت
اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، خیابان شیخ بهایی، پلاک 410
(031) 4564 3082-3
(031) 4564 2991
کیسه طلایی زاینده رود
آدرس : اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت خیابان فارابی، خیابان کاوه ششم، پلاک 596
(031) 4564 4227-9
(031) 4564 3611